ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ

Παρακαλούμε  να  συμπληρωθεί  το  έντυπο  μετά από  συνεδρίαση  του  Συλλόγου  Διδασκόντων  της  σχολικής  μονάδας  την  Δευτέρα  3  Σεπτεμβρίου  και  να  επιστραφεί  στο  σύλλογο  την  επομένη. Για  οποιεσδήποτε  άλλες  ανάγκες  προκύψουν  στην  πορεία  παρακαλούμε  να  ενημερωθούμε  έγκαιρα.

Σχολική  μονάδα
 
 
Όνομα  συνδέσμου με  το  Δ.Σ. του  Συλλόγου
 
Mail  συνδέσμου
 
Αριθμός  μαθητών Α’ δημοτικού
 
Προβλεπόμενα τμήματα για μαθητές Α’ δημοτικού
 
Αριθμός υπεράριθμων τμημάτων (άνω των 25 μαθητών)
 
Αριθμός  πληθωρικών  τμημάτων (άνω των 20 μαθητών)
 
Ελλείψεις σε  διδακτικό  προσωπικό
 
 
 
Ελλείψεις  σε  βιβλία
 
 
Προβλήματα  υλικοτεχνικής  υποδομής
 
 
 
 
Χρηματοδότηση  μονάδας
επαρκής                ανεπαρκής   
                                                       Στοιχεία που ζητάει η ΔΟΕ
Οφειλές από προηγούμενη χρήση
ΠΟΣΟ
ΚΑΥΣΙΜΑ
 
ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΝΕΡΟ
 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
 
ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
 

Ακολουθούν  οι  υπογραφές  του  Συλλόγου  Διδασκόντων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου