Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Οριστική Ημερήσια Διάταξη 84ης Γ.Σ. του κλάδουΑριθ. Πρωτ.1620                                                    Αθήνα  18/5/2015                       
             Προς
                                                                                           Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
ΘΕΜΑ:  Οριστική Ημερήσια Διάταξη 84ης Γ.Σ. του κλάδου 
               
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

                Σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της Δ.Ο.Ε., σας αποστέλλουμε την Οριστική Ημερήσια Διάταξη της 84ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου για συζήτηση και έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου