Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

ΑΠΟΦΑΣΗΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
                 ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
          ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση:    Κύπρου 87
Τ.Κ. – Πόλη:   35100 – Λαμία
Ηλεκτρονική Δ/νση: dipefth@sch.gr
Πληροφορίες: Στ. Κολοκυθά
Τηλέφωνο:     2231022498
FAX: 2231023959

ΑΠΟΦΑΣΗ


     ΄Εχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.1264/82 (ΦΕΚ 79/τ.Α΄/01-07-1982) «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων.»
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 της αρ.πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002), «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των συλλόγων διδασκόντων».
  2. Το με αρ. πρωτ. Φ.351.5/84/160735/Δ1/7-10-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα: «Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας».
4.       Το με αριθμ. πρωτ.  12/11-03-2015 έγγραφο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Φθιώτιδας με θέμα: «Άδεια για πραγματοποίηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στη ΔΟΕ».

Αποφασίζουμε     

          Εγκρίνουμε άδεια απουσίας μιας (1) ημέρας, την Τετάρτη 27-05-2015  στους  Εκπ/κούς του Συλλόγου Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, για συμμετοχή στη  Γενική Συνέλευση και άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.
                Με ευθύνη του Συλλόγου Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.
Οι εκπαιδευτικοί που δε θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και στις εκλογές οφείλουν να προσέλθουν στα σχολεία τους και να πραγματοποιήσουν το διδακτικό τους ωράριο.
Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων (σε περίπτωση μη συμμετοχής εκπαιδευτικών στη Γενική Συνέλευση και στις εκλογές) οφείλουν να λειτουργήσουν τις σχολικές μονάδες με τροποποίηση του προγράμματος και να ενημερώσουν ανάλογα τους γονείς.

                                                                     Ο Αν/τής Διευθυντής Π. Ε.  Φθιώτιδας
                                                                                                                    
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                       
1.        Σύλλογο Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης
Φθιώτιδας.
2.        Σχολικούς  Συμβούλους  Π.Ε.                                                               Ευθύμιος Γκούμας
Φθιώτιδας.
3.    Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας
        Συλλόγου Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης
        Φθιώτιδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου