Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Προτάσεις του Σ.Ε.Π.Ε. Φθιώτιδας επί του σχεδίου νόμου για την εκπαίδευση και την τροπολογία για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης


Αριθμ. Πρωτ: 20

Λαμία, 6/5/2015

 

ΠΡΟΣ

ΔΟΕ
Τα μέλη μας

 

Προτάσεις του Σ.Ε.Π.Ε. Φθιώτιδας επί  του σχεδίου  νόμου για την εκπαίδευση και  την τροπολογία για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης
   
    Το Δ.Σ. του συλλόγου μας συγκάλεσε έκτακτη Γενική Συνέλευση , τη Δευτέρα 4 Μαϊου 2015 για να συζητηθεί το σχέδιο νόμου για την επιλογή στελεχών στην εκπαίδευση και να υποβληθούν προτάσεις .
Επειδή δεν υπήρχε απαρτία, ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση. Ομόφωνα  οι παρόντες συμφωνήσαμε όλες οι προτάσεις να καταγραφούν και να τεθούν σε συζήτηση στο Δ.Σ.
    Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τρίτη 5 Μαϊου αποφασίστηκε όλες οι προτάσεις να σταλούν στην Ομοσπονδία ευελπιστώντας ότι τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα τις μελετήσουν.
    Διάχυτη είναι η άποψη  ότι η εκπαίδευση παίρνει την πρώτη βαθιά ανάσα που είναι αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών αγώνων. Αυτοί οι αγώνες κατέδειξαν την ανάγκη απόρριψης των πολιτικών λιτότητας και  αφύπνισαν συνειδήσεις. Η αλλαγή διακυβέρνησης όμως από μόνη της δεν αρκεί ,  αν δεν συνοδευτεί ταυτόχρονα και με αλλαγή πολιτικής.
    Ο  στρατηγικός στόχος ήταν και παραμένει  το ανοιχτό, ελεύθερο, δημοκρατικό σχολείο, για μόρφωση - εκπαίδευση δημόσια και δωρεάν για όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις. Τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης είναι μπροστά μας και σε αυτά πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Ο  αγώνας μας συνεχίζεται.
    Επί του σχεδίου νόμου που συζητείται στη Βουλή οι συνάδελφοι, παίρνοντας  υπόψη ότι είναι στα  πλαίσια μιας μεταβατικής περιόδου, έκριναν ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση.
Συγκεκριμένα:
Α) Καθολική  είναι η αποδοχή της κατάργησης της συνέντευξης και η αντικατάστασή της με μόρια που θα προέρχονται από ψηφοφορία των Συλλόγων Διδασκόντων. Υπήρξε μόνο μια διαφορετική άποψη που πρότεινε να ανασταλούν οι τροπολογίες και να δοθεί παράταση της θητείας των στελεχών ως 31.12.15, ώστε να διεξαχθεί διάλογος με άνεση χρόνου.
Β) Αίτημα  όλων είναι η πρόταση  να καταστεί κυρίαρχο όργανο για όλα τα θέματα ο Σύλλογος Διδασκόντων.
Γ)  Αρκετοί συνάδελφοι προτείνουν να δοθεί αυξημένη βαρύτητα στην  ψηφοφορία, ώστε  να μετρά σε ποσοστό 50% του συνόλου των μορίων.
Δ)  Πολλοί επίσης προτείνουν την  απευθείας εκλογή του Διευθυντή Εκπαίδευσης όχι  από τους Διευθυντές σχολικών μονάδων αλλά από το σύνολο των  εκπαιδευτικών.
Ε) Ευρείας στήριξης  έτυχε η πρόταση για Συλλογική διοίκηση ( συμβούλιο αντί προσώπου) στα σχολεία , με επιλογή από το Σύλλογο Διδασκόντων .
ΣΤ) Συλλογική διοίκηση ( συμβούλιο αντί προσώπου) στη Δ/νση Εκπ/σης , εκλεγμένου από το σύνολο των εκπαιδευτικών.
Άλλες προτάσεις που τέθηκαν είναι:
-          Να προβλεφθεί στο νόμο χρόνος συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων.
-          Να μην αποκλείονται όσοι υπηρετούν σε μικρότερα των 4/θεσίων σχολεία.
-          Δυνατότητα υποψηφιότητας σε  απεριόριστο αριθμό σχολείων  ( ήρθε σε αντιπαράθεση με άλλες που υποστήριξαν τον περιορισμένο αριθμό που προβλέπει το σχέδιο νόμου).
-          Κατάργηση του θεσμού του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης και του Δ/ντή Εκπ/σης.
-    Κατάργηση του προνομίου των απερχόμενων Περιφερειακών Διευθυντών να  μεταπηδούν σε θέση Σχολικού Συμβούλου.
  -    Φανερή , αιτιολογημένη ψηφοφορία στους Συλλόγους Διδασκόντων ( ήρθε σε αντιδιαστολή με την προτεινόμενη από τους περισσότερους μυστική ψηφοφορία).
-          Κατάργηση της μοριοδότησης των αιρετών και διορισμένων μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
-          Περιορισμός των θητειών. 
-          Κατάργηση των επιδομάτων θέσης ευθύνης.
Επειδή η επιλογή στελεχών δεν αποτελεί το κυρίαρχο ζήτημα προτείνεται στην Ομοσπονδία να κρατήσει ψηλά στην ατζέντα τα θέματα:
-  Κάλυψη των πάγιων αναγκών  με διορισμούς. 
-  Διεκδίκηση δαπανών για την παιδεία στο ύψος του 15% του ΑΕΠ.
-  Δημιουργία απαραίτητων υποδομών.
-  Σίτιση των μαθητών με κρατική μέριμνα.
-  Κατάργηση όλων των νόμων και Π.Δ. που αφορούν στην αξιολόγηση.
-  Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη με ανάκτηση των απωλειών λόγω της στασιμότητας που επέφερε η αξιολόγηση.
- Δίκαιη λύση και ισότιμη αντιμετώπιση στο θέμα των μετατάξεων.
    Τέλος προτάθηκε η Δ.Ο.Ε. να προετοιμάσει και να καταθέσει πρόταση στο συνέδριο του Ιουνίου για την αποτίμηση και την ανατροφοδότηση  του εκπαιδευτικού έργου.
Σοβαρά ερωτηματικά τέθηκαν για τη στάση της Δ.Ο.Ε.
α)  Να μην καλέσει τις Γενικές Συνελεύσεις των τοπικών συλλόγων – έστω μέσα στο  ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο-  να καταθέσουν προτάσεις  και
β)   Για την βιασύνη της να εκφραστεί αρνητικά για την συμμετοχή των Συλλόγων Διδασκόντων στην επιλογή στελεχών.
                                                                 
ΓΙΑ  ΤΟ  Δ. Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΒΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ                                         ΚΑΙΛΑΣ  ΚΩΣΤΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου