Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

«Ενημέρωση για τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων»


Αριθμ. Πρωτ: 109

Λαμία 5/12/14

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη μας

 

                                                                   
ΘΕΜΑ 1ο: «Ενημέρωση  για τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων»

       Για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την πορεία της απεργίας –αποχής από τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης, παρακαλούμε τους  Δ/ντές – Προϊσταμένους  ή τους συναδέλφους –συνδέσμους των σχολικών μονάδων να μας ενημερώσουν σχετικά, συμπληρώνοντας  το δεύτερο επισυναπτόμενο έντυπο.

Α. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας για τον «Προγραμματισμό σχολικού έργου 2014-2015»  και την ανάρτησή του στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ συνεδρίασε                                              
                        ΝΑΙ
   
                        ΟΧΙ

Β. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις …………………………………………..
Γ. Σε σύνολο     ……    συναδέλφων  δήλωσαν απεργία – αποχή και δεν συμμετείχαν  στη συνεδρίαση       ……. .
Δ.  Η απόφαση αναρτήθηκε στο Παρατηρητήριο
                        ΝΑΙ
   
                        ΟΧΙ


ΘΕΜΑ2ο: « Αντίγραφα πρακτικών»

Κατόπιν  ερωτημάτων συναδέλφων διευκρινίζουμε ότι κάθε μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων δικαιούται να ζητήσει αντίγραφο πρακτικού . Επομένως ισχύει και για τον απολογισμό εκπαιδευτικού έργου (Ιούνιος 2014) και  τον προγραμματισμό σχολικού έργου 2014-2015 .
Επίσης μπορεί να ζητήσει και αντίγραφο των όσων αναρτήθηκαν στο Παρατηρητήριο.

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ. Σ.

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     ΒΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ                                                     ΚΑΙΛΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου