Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Ερωτηματολόγιο για τις συνεδριάσεις των Συλλόγων ΔιδασκόντωνΕρωτηματολόγιο για τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων

  ……………Δημ. Σχολ./Νηπιαγωγείο……………………………………………………………


Α. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας για τον «Προγραμματισμό σχολικού έργου 2014-2015 και την ανάρτησή του στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ συνεδρίασε                                              
                        ΝΑΙ
   
                        ΟΧΙ

Β. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις …………………………………………..
Γ. Σε σύνολο     ……    συναδέλφων  δήλωσαν απεργία – αποχή και δεν συμμετείχαν  στη συνεδρίαση   οι   ……. .
Δ.  Η απόφαση αναρτήθηκε στο Παρατηρητήριο
                        ΝΑΙ
   
                        ΟΧΙ

                                                                              Ο-Η  …………………………..
                                                                            ……….………………………………( Υπογραφή)
                                                           …………………………………………………………….                                   ( Ονοματεπώνυμο)
                                                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου