Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Αρ. Πρωτ: 1450
Αθήνα 5/3/2015
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.


Θέμα: Απαράδεκτη και παράνομη η πραγματοποίηση των σεμιναρίων ΠΕΚ για τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης με παραβίαση του εργασιακού τους ωραρίου

  Με έγγραφό του, στις 27/2/2015, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., έπειτα από τις καταγγελίες Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. σχετικά με την πραγματοποίηση σεμιναρίων ΠΕΚ εκτός εργασιακού ωραρίου για τους     αναπληρωτές της παράλληλης στήριξης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πελοποννήσου και Κρήτης, τόνισε για πολλοστή φορά ότι η συγκεκριμένη πρακτική είναι απαράδεκτη απαιτώντας τα σεμινάρια, να γίνουν εντός του εργασιακού ωραρίου με απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
  Παρ’ όλα αυτά, όπως καταγγέλλουν με ανακοίνωσή τους τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. του Νομού Λακωνίας, το ΠΕΚ Τρίπολης ικανοποίησε μεν το αίτημα των αναπληρωτών παράλληλης στήριξης που έχουν τοποθετηθεί στη Λακωνία (το οποίο είχε θέσει ως αίτημα και το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.) στο σκέλος που αφορά το να συγκροτηθεί εξακτινωμένο τμήμα επιμόρφωσης στη Σκάλα του Δήμου Ευρώτα ωστόσο όρισε ως χρόνο διεξαγωγής τους μη εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα το Σάββατο 7/3/15, την Κυριακή 8/3/15, το Σάββατο 14/3/15 και την Κυριακή 15/3/15.
  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί για μια ακόμη φορά την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου και το ΠΕΚ Τρίπολης (καθώς και κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση, Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ΠΕΚ) να λειτουργήσουν σύννομα, να ορίσουν νέες ημερομηνίες και ώρες πραγματοποίησης των σεμιναρίων εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι ξεκάθαρο, πως προβαίνουν σε παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών λειτουργώντας παράνομα.
  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισυνάπτει τη γνωμοδότηση της νομικής του συμβούλου σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών καθώς και γνωμοδοτικό σημείωμα που αναφέρεται στη συγκεκριμένη περίπτωση και τονίζει πως σε καμία περίπτωση οι συνάδελφοι δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται εκτός εργασιακού ωραρίου και έχουν, σε αυτή την κατεύθυνση,  την πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη της Δ.Ο.Ε.
Αθήνα, 5-3-2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε συνέχεια γνωμοδοτήσεως μου, αναφορικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών, όπως παρασχέθηκαν πλήρεις διευκρινήσεις επί του θέματος, ετέθη υπόψιν μου, μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, με το οποίο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια εκτός των εργασίμων ημερών και ωρών και συγκεκριμένα Σαββατοκύριακο.
Είναι αυτονόητο, όπως προκύπτει και από την ως άνω γνωμοδότηση, ότι η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δράση, η οποία λαμβάνει χώρα εκτός του εργασιακού ωραρίου και ιδιαίτερα σε ημέρες, που δεν θεωρούνται εκ του νόμου εργάσιμες αλλά εξαιρέσιμες, δεν εντάσσεται εντός των υπηρεσιακών καθηκόντων των εκπαιδευτικών και δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική γι’ αυτούς.
Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα
Δικηγόρος –Νομική Σύμβουλος ΔΟΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου