Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Ερώτηση 1η:

Μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία αυτοαξιολόγησης, αν δεν προηγηθούν τα σεμινάρια επιμόρφωσης των Δ/ντών –Προϊσταμένων σχολικών μονάδων;
Νομοθεσία: Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ Αριθ. Πρωτ.:157723/Γ1
«Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί, σε πρώτη φάση, ενημέρωση/ επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων και όλων των Διευθυντών Διευθύνσεων. Θα ακολουθήσει σταδιακή ενημέρωση/ επιμόρφωση όλων των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της χώρας .
Την ευθύνη της επιμόρφωσης θα έχουν η Επιστημονική Ομάδα του Έργου της ΑΕΕ με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και τις υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αλλά και σε επίπεδο Διευθύνσεων Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
Για να μην προκληθεί πρόβλημα στη λειτουργία των μονοθεσίων σχολικών μονάδων της Προσχολικής και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η επιμόρφωση των Προϊσταμένων και των Διευθυντών τους θα οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί με την ευθύνη των Σχολικών Συμβούλων
σε τοπικό επίπεδο.»
Συμπέρασμα:
«Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αλλά και σε επίπεδο Διευθύνσεων Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης».
Δηλαδή ο Σχολικός Σύμβουλος δεν μπορεί να επιμορφώσει τον/την Δ/ντή- Προϊστάμενο σε τοπικό επίπεδο (π.χ. στο σχολείο ). Αυτό προβλέπεται μόνο για τα μονοθέσια .


Ερώτηση 2η:
Είμαι υποχρεωμένος-η να παρευρεθώ σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μου εκτός ωραρίου εργασίας;
Νομοθεσία: Συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων Ν.1566/85 Αρ.11 Περ. ΣΤ’
§2. Ο Σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστον μια φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μια φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.
Συμπέρασμα:
Κανείς εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παρευρεθεί σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων εκτός ωραρίου εργασίας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Όλα τα μέλη μας να απέχουν από συνεδριάσεις εκτός ωραρίου εργασίας (8.00-14.00 ή 10.15-16.15 για τα ολοήμερα).


Ερώτηση 3η:
Ποιος έχει την ευθύνη για τη δημιουργία Ομάδων Εργασίας για την αυτοαξιολόγηση;
Νομοθεσία: Α) Ν. 2986/2002, άρθρο 4 , & 2α «… καθώς και τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων που συντάσσονται από το σύλλογο διδασκόντων»
Β) Υπουργική Απόφαση Αριθμ. πρωτ. 30972/Γ1/05.03.2013 Άρθρο 4 &1:
«Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα γίνεται με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου.»
Συμπέρασμα: Δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του Δ/ντή .
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΟΕ (20.1.2014) :
« Οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων δεν πρέπει να οδηγήσουν στη στελέχωση των ομάδων εργασίας.»
« Σε κάθε περίπτωση, όμως, που οι σύλλογοι διδασκόντων θα συζητήσουν το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης το αποτέλεσμα πρέπει να είναι η ξεκάθαρη απάντηση ότι οι ομάδες εργασίας δε συγκροτήθηκαν, αφού κανείς εκπαιδευτικός δεν εκδήλωσε εθελοντικά ενδιαφέρον.»


Ερώτηση 4η:
Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε την εγκύκλιο του κ. Κεδίκογλου ή την εγκύκλιο του Δ/ντή Περιφερειακής Εκπ/σης Φθιώτιδας για την αυτοαξιολόγηση ;
Νομοθεσία :
Α) Οι νόμοι υπερισχύουν των εγκυκλίων .
Οι εγκύκλιοι, κατά την πάγια κρίση των Διοικητικών Δικαστηρίων, δεν τροποποιούν, ούτε καταργούν τους προαναφερθέντες νόμους.
B) Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 107 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.), «Το υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων».
Αντίθετα (αρ. 25 Υ.Κ.) «..Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή».
Συμπέρασμα: Καμιά εγκύκλιος δεν μπορεί να αναιρέσει το Νόμο.
ΠΡΟΤΑΣΗ :
Δεν εφαρμόζουμε εγκυκλίους που τροποποιούν ή καταργούν νόμους.

 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !
Σε όσους προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν, απαντάμε:
Οι παραβάτες των νόμων και του Συντάγματος βρίσκονται ανάμεσά τους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου