Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Ενημερωτικό συνάντησης Απριλίου της «Συντονιστικής Ομάδας Νηπιαγωγών» του ΣΕΠΕ Φθ/δας


ΛΑΜΙΑ 2 – 04 - 2013
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΣΕΠΕ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:                                                         
ΣΕΠΕ Φθ/δας                                         
Πλ.Διάκου 1                                              
35100-ΛΑΜΙΑ

 

 

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό συνάντησης Απριλίου της «Συντονιστικής Ομάδας Νηπιαγωγών» του ΣΕΠΕ Φθ/δας

 

    Στη Λαμία, την Τρίτη 2-4-2013, ώρα 18:30μ.μ. και στο 7ο Δ.Σ. Λαμίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση για το μήνα Απρίλιο, της «Συντονιστικής Ομάδας Νηπιαγωγών» του ΣΕΠΕ Φθ/δας.

    Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι κ.κ.:

ü   Βαγγελός Στέφανος, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΠΕ Φθ/δας

ü   Γκορτσαλής Χρήστος, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΠΕ Φθ/δας

ü   Λιάκος Παναγιώτης, Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΠΕ Φθ/δας

    Τα θέματα προς συζήτηση αναφέρονται ως ακολούθως:

 

    ΘΕΜΑ 1ο  :

 

·         Ενημέρωση από το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ Φθ/δας για τις ενέργειες ή και την εξέλιξη θεμάτων που αφορούν:

ü      Παρουσία εκπροσώπου κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών στις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων.

ü Αναπλήρωση Νηπιαγωγών σε πάσης φύσεως άδειες

ü      Οργανικότητα Νηπιαγωγείων-Προγραμματισμός Νέου σχολικού έτους

ü    Υποβολή Ερωτημάτων

 

 

    ΘΕΜΑ 2ο  :

 

ü   Ανασυγκρότηση των τακτικών ή και αναπληρωματικών μελών της «Συντονιστικής Ομάδας Νηπιαγωγών»

ü    Κατανομή αρμοδιοτήτων

 

 

 

    ΘΕΜΑ 3Ο :

ü             Ενημέρωση σχετικά με την Πολιτιστική Ομάδα του ΣΕΠΕ Φθ/δας

 

    Μετά από διαλογική συζήτηση, που διεξήχθη εκτενώς για καθένα από τα προαναφερθέντα θέματα, αποφασίσαμε ομόφωνα τα ακόλουθα:

 

 

    ΘΕΜΑ 1ο :

 

ü      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΠΕ Φθ/δας, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ειδικός Γραμματέας, καθώς επίσης και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., συνήλθαν σε προγραμματισμένη συνάντηση αρχικά με τον Δ/ντή Εκπ/σης και στη συνέχεια με τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης, προκειμένου και για θέματα που αφορούν την Προσχολική Αγωγή, για την εξέλιξη των οποίων πραγματοποιήθηκε σχετική ενημέρωση ως ακολούθως:

ü      Αναφορικά με την αναπλήρωση πάσης φύσεως αδειών:

1.    στην περίπτωση προγραμματισμένων αδειών, μετά από έγγραφη ενημέρωση της Προϊσταμένης του Νηπ/γείου και εν συνεχεία έγγραφη εντολή του Δ/ντή Εκπ/σης, θα αναστέλλεται η λειτουργία του κλασσικού ή του ολοήμερου τμήματος.

2.    στην περίπτωση έκτακτης απουσίας-άδειας της εκπ/κού, ο Δ/ντής Εκπ/σης πρότεινε να ενημερώνεται ο ίδιος εγγράφως αυθημερών και στη συνέχεια εγγράφως να ενημερώνεται η Προϊσταμένη του Νηπ/γείου για τον τρόπο και τη διαδικασία διαχείρισης της έκτακτης άδειας. Για το συγκεκριμένο ζήτημα εκφράστηκαν έντονες αντιρρήσεις, καθώς μία τέτοια αντιμετώπιση δεν είναι πρακτικά λειτουργική. Για το ίδιο ζήτημα ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης ανέφερε ότι θα υπάρξει σχετική επικοινωνία με τον Δ/ντή Εκπ/σης και θα ενημερωθούμε ανάλογα. Το Δ.Σ. έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο στη Δ/νση Π.Ε. Ν. Φθ/δας, προκειμένου για τον έγκαιρο προγραμματισμό και την ενημέρωση εκ μέρους του Δ/ντή Εκπ/σης, μέσω εγκυκλίου, των σχολικών μονάδων προσχολικής αγωγής αναφορικά με τη διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος.

ü   Αναφορικά με την οργανικότητα των Νηπ/γείων, τόσο ο Περιφερειακός Δ/ντής όσο και ο Δ/ντής Εκπ/σης ανέφεραν ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση για αύξηση ή μείωση της οργανικότητας των Νηπ/γείων.

ü   Σχετικά με τον προγραμματισμό του νέου σχολ. έτους αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

1.      Ο προγραμματισμός του νέου σχολικού έτους θα πραγματοποιηθεί αυστηρά με βάση τα στοιχεία των εγγραφών του μηνός Ιουνίου. Επίσης, παρά την πρόταση για ελαστική εφαρμογή κατά περίπτωση εγγραφών κατά το μήνα Σεπτέμβριο ειδικών περιπτώσεων (μετεγγραφές, μη ενημέρωση των γονέων, κ.λ.π.) και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία ολοήμερων τμημάτων με οριακό αριθμό παιδιών, τόσο ο Δ/ντής εκπ/σης όσο και ο Περιφερειακός Δ/ντής δεν άφησαν να εννοηθεί ότι υπάρχουν πλέον τέτοια περιθώρια.

2.      Επιπλέον, προκειμένου για την αντιμετώπιση μη ενημέρωσης των γονέων, πρότειναν οι Προϊσταμένες των νηπ/γείων να προβούν σε συναντήσεις γονέων, να υπάρξει έγκαιρη επικοινωνία με τους Δήμους για τον αριθμό και τα στοιχεία των προνηπίων και νηπίων, τα οποία πρόκειται να φοιτήσουν τη νέα σχολική χρονιά και συνεχής ενημέρωση στη Δ/νση Π.Ε. για τον αριθμό των εγγραφών κατά την περίοδο του Ιουνίου.

3.      Επίσης, προκειμένου για την πρόσληψη αναπληρωτών αναφέρθηκε ότι ο αριθμός είναι αρκετά περιορισμένος ανά Δ/νση Π.Ε. και ως εναλλακτική λύση προτάθηκε η λειτουργία της πρωινής ζώνης σε ολοήμερα νηπιαγωγεία (07:00-08:00π.μ.), με την οποία εξασφαλίζεται πίστωση για την πρόσληψη μίας επιπλέον νηπιαγωγού.

 

 

 

    ΘΕΜΑ 2ο :

 

ü        Δεν συζητήθηκε λόγω μη παρουσίας νέων προσώπων συναδέλφων Νηπιαγωγών.

ü        Ορίζεται ως θέμα για την συνάντηση μηνός Μαΐου 2013.

 

 

    ΘΕΜΑ 3ο :

 

ü        Η συμμετοχή στην «Πολιτιστική Ομάδα» του ΣΕΠΕ Φθ/δας είναι ελεύθερη. Πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις και υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής μελών καθ’όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους.

 

 

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΩΝ

 

                                                                ΤΟΥ ΣΕΠΕ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ

Αιμοδοσία


 

Λαμία,22 .5.2013

 

ΠΡΟΣ

Μέλη μας


                 


      


 

ΘΕΜΑ: Αιμοδοσία

 

      Σας υπενθυμίζουμε  πως την Παρασκευή 24-5-2013 θα πραγματοποιηθεί  αιμοδοσία του  Συλλόγου μας στο 12ο Δημ Σχολείο Λαμίας (οδός Ανθέων) και ώρα 09.00 εως 12.00. Επισημαινεται πως έχει εξασφαλιστεί άδεια από τη Δ/νση Π.Ε Φθιώτιδας για τους εκπαιδευτικούς –αιμοδότες που θα συμμετέχουν.

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ. Σ.

 

 

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

          ΒΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                                                  ΓΚΟΡΤΣΑΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Άδεια Γενικής Συνέλευσης


Αριθμ. Πρωτ: 109

Λαμία, 16.5.2013

 

ΠΡΟΣ

Δ/ντη Π.Ε Ν. Φθιώτιδας


                 


      


 

ΘΕΜΑ: Άδεια Γενικής Συνέλευσης

ΣΧΕΤ:  1)Σ.Ε.Π.Ε.Φ 91/24-4-2013

              2) Δ/ΝΣΗ Π.Ε Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Φ.12.1/2105/30-4-2013

 

     Σε συνέχεια σχετικών σας επισημαίνουμε πως αιτηθήκαμε άδεια για τα μέλη μας, μόνο για την παρακολούθηση των εργασιών της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

     Σας παρακαλούμε να προβείτε στην αναδιατύπωση του σχετικού  2, σύμφωνα με το Φ.31.1/2320/10-5-2012 έγγραφό σας  και να χορηγήσετε  στα μέλη μας  άδεια αποκλειστικά και μόνο για την παρακολούθηση των εργασιών της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας  .

     Για την εκλογική διαδικασία δεν τίθεται θέμα άδειας.

    

 

 

 

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ. Σ.

 

 

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

          ΒΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                             ΓΚΟΡΤΣΑΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Πρόσκληση σε Καταστατική Συνέλευση


Αριθμ. Πρωτ: 106

Λαμία, 16.5.2013

                    

ΠΡΟΣ

Τα μέλη μας


                                                 


      


 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Καταστατική  Συνέλευση

 

      Το Δ.Σ του Συλλόγου καλεί όλα τα μέλη  στην καταστατική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας , που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30-5-2013, στο Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας (πλατεία Διάκου ) και ώρα 08.30  με ημερήσια διάταξη την τροποποίηση του  καταστατικού του Συλλόγου μας .

      Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι :

1)    Παρουσίαση προτάσεων Επιτροπής Καταστατικού.

2)    Προτάσεις συναδέλφων, συνδυασμών ή παρατάξεων.

3)    Τοποθετήσεις .

4)    Ψηφοφορία επί των προτάσεων .   

      

 

 

 

 

 

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ. Σ.

 

 

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

          ΒΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                       ΓΚΟΡΤΣΑΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΔΕΔΥ


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους δημόσιους υπαλλήλους και το δημοκρατικό λαό να πάρει μέρος στο Συλλαλητήριο που οργανώνει σήμερα, 13/05/2013, στις 7.00 το απόγευμα, η ΟΛΜΕ στα γραφεία της (Ερμού και Κορνάρου 2) και στην πορεία που θα ακολουθήσει στην πλατεία Συντάγματος. Το ίδιο κάλεσμα απευθύνει για τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.


     Ο αγώνας των εκπαιδευτικών, ενάντια στα σχέδια διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης και η απάντηση στον αυταρχικό και αντιδημοκρατικό κατήφορο της κυβέρνησης που επιχειρεί όχι μόνο την ποινικοποίηση των απεργιακών κινητοποιήσεων, μέσω της αντισυνταγματικής επιστράτευσης, αλλά και της  κατάργησης των Συνδικάτων θα πάρει άμεση απάντηση.Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!

     ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΣΤΙΣ 7.00 το απόγευμα

 

 

Από  την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τα Διοικητικά Συμβούλια Συλλόγων Γονέων και Kηδεμόνων-------Καταγραφή Προβλημάτων και Προτάσεις


 

Αριθμ. Πρωτ: 103

 

Λαμία, 13.5.2013

 

ΠΡΟΣ

Προς τα   Διοικητικά  Συμβούλια  Συλλόγων  Γονέων  και  Kηδεμόνων  σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Νομού  Φθιώτιδας                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                  

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας,

 Τα προβλήματα της παιδείας παραμένουν οξύτατα .  Η αποδόμηση  της  δημόσιας  εκπαίδευσης , με  ότι  αυτό  συνεπάγεται  για  μαθητές  γονιούς  και  εκπαιδευτικούς, συνεχίζεται.


         Στην πρώτη μας σύσκεψη (20.3.13) κατατέθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις για τη λύση των προβλημάτων και τη βελτίωση της εκπαίδευσης . Συμφωνήσαμε να  ξανασυναντηθούμε μετά από επεξεργασία των θεμάτων που τέθηκαν.

         Ζητώντας την κατανόησή σας για το διάστημα που μεσολάβησε, σας αποστέλλουμε  λίστα  αυτών των  προτάσεων και


                                            σας καλούμε

  τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2013,  στις 7.30 μ.μ. ,στην  αίθουσα  του  Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Όθωνος 3 (2ος όροφος)  να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε ένα κοινό  πλαίσιο προτάσεων με σαφή προσανατολισμό και συντονισμένες κοινές παρεμβάσεις.

Η δωρεάν Δημόσια Παιδεία είναι πραγματικός πυλώνας της κοινωνίας  και  του δημοκρατικού πολιτεύματος και θα την υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. ΓΙΑ  ΤΟ  Δ. Σ.


                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΒΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ         ΓΚΟΡΤΣΑΛΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ


   
                                Συνάντηση
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και  
Συλλόγου  Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας
Στόχος : Η κατοχύρωση και η   αναβάθμιση της δημόσιας,  δωρεάν εκπαίδευσης όλων των παιδιών του λαού μας αλλά κι εκείνων που κατοικούν στη χώρα μας .
      Καταγραφή
Προβλήματα – Ελλείψεις
( Γενικά)
-Κτιριακά  προβλήματα.
-Ακατάλληλα διδακτήρια, χωρίς  υποδομές,  έλλειψη αιθουσών   διδασκαλίας ,  βοηθητικών  αιθουσών  και εργαστηρίων (φυσικής, καλλιτεχνικών, πληροφορικής) και χώρων  άθλησης.
-Ελλείψεις εκπ/κών στην αρχή κάθε νέας χρονιάς σε δημοτικά , νηπιαγωγεία και στο ειδικό σχολείο οι οποίες καλύπτονται με μεγάλη καθυστέρηση ενός και δύο μηνών.
- Κενά , σε  όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους, εκπαιδευτικών δεύτερης ξένης γλώσσας , μουσικής, δασκάλων και νηπιαγωγών  ολοήμερων σχολείων και νηπιαγωγείων και εκπ/κών ειδικοτήτων ( πληροφορικής, καλλιτεχνικών κ.λ.π.)
-Μη αναπλήρωση των εκπ/κών  σε ολιγοήμερη απουσία.
-Έλλειψη  βοηθητικού  προσωπικού για τη σίτιση των μαθητών  και ειδικού  επιστημονικού προσωπικού.
-Απουσία ουσιαστικής επιμόρφωσης των εκπ/κών.
-Απουσία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των προγραμμάτων εκπ/σης.
-Έλλειψη  καθοδήγησης των γονέων.
- Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων (ξεπερνά το 60%) με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία των σχολείων και την έκθεση των μαθητών σε κινδύνους , αφού δεν μπορούν να τηρηθούν στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. 
-Έλλειψη ηλεκτρονικών υπολογιστών και νέων μέσων τεχνολογίας.
                                   (Ειδικά)
-Ακατάλληλες αίθουσες χωρίς φυσικό φωτισμό.
-Απαράδεκτη αλλαγή της δεύτερης ξένης γλώσσας από την Ε΄ στην ΣΤ΄ ή και   κατάργησή της. Αλλαγή της  στο γυμνάσιο.
-Βιβλία αγγλικών μη λειτουργικά.
-Καθυστερημένη προσέλευση μαθητών που μετακινούνται με ΚΤΕΛ.
- Υποσιτισμός μαθητών.
-Έλλειψη τραπεζαρίας ολοήμερου σχολείου.
-Έλλειψη  τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.
                                 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
-Παρεμβάσεις στου δήμους για την αντιμετώπιση κτιριακών προβλημάτων.
- Κατάλληλα διδακτήρια, με υποδομές,  αίθουσες  διδασκαλίας ευήλιες και ευάερες,  βοηθητικές αίθουσες και εργαστήρια (φυσικής, καλλιτεχνικών, πληροφορικής) και χώρους άθλησης.
-Κάλυψη όλων των κενών με διορισμούς εκπ/κών  και νέες οργανικές θέσεις, ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να μην υπάρχουν ελλείψεις εκπ/κού προσωπικού.
-Υποχρεωτική Ενισχυτική Διδασκαλία στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
-Αναπλήρωση των εκπ/κών και σε ολιγοήμερη απουσία.
-Γενναία χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων.
-Παροχή όλων των νέων μέσων τεχνολογίας και μαζική επιμόρφωση των εκπ/κών σε αυτά.
-Συνεχής επιμόρφωση των εκπ/κών στο επιστημονικό πεδίο.
-Συνεχής καθοδήγηση των γονέων από ειδικούς επιστημονικούς φορείς.
-Αμφίδρομη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ( πολιτικές επιλογές υπουργείου,  προγράμματα σπουδών, ύλη,  μέθοδοι διδασκαλίας, βιβλία,  υλικοτεχνική υποδομή,   χρηματοδότηση, επιστημονική καθοδήγηση των εκπ/κών, ψυχική υγεία, υπευθυνότητα και απόδοση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα), με μοναδικό σκοπό όχι την εξόντωση του τελευταίου κρίκου- του εκπ/κού-  αλλά  την ανατροφοδότηση , την αναβάθμιση και  τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπ/σης.
-Έλεγχος της ψυχικής υγείας των εκπ/κών.
– Στελέχωση με  βοηθητικό  προσωπικό για τη σίτιση των μαθητών  και ειδικό επιστημονικό προσωπικό για την άμεση αντιμετώπιση ειδικών αναγκών
( ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί  ) στη γενική και στην ειδική εκπαίδευση .
-Τραπεζαρία στα ολοήμερα σχολεία και στελέχωσή τους με τραπεζοκόμο.
-Θεσμοί ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού για στήριξη των μαθητών ,των γονέων και των εκπαιδευτικών.
-Αξιολόγηση των βιβλίων και αλλαγή όσων  δεν είναι λειτουργικά ( μεταξύ αυτών Μαθηματικά και Γλώσσα Ε΄τάξης).
-Πιστοποίηση στην αγγλική γλώσσα μέσα στο σχολείο.
-Αλλαγή των βιβλίων των αγγλικών.
-Όχι δεύτερη ξένη γλώσσα στο σχολείο.
-Ασφαλείς μετακινήσεις μαθητών (έλεγχος οχημάτων και ζωνών ασφαλείας) και έγκαιρη μετακίνησή τους στο σχολείο.
-Σχολεία απαλλαγμένα από την παρέμβαση των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
-Αντιμετώπιση περιπτώσεων υποσιτισμού μαθητών με συνεργασία συλλόγου γονέων , συλλόγου διδασκόντων και δήμου.
-Προγράμματα μεγάλης διάρκειας από μετεκπαιδευμένους εκπ/κούς για τη δημοκρατία στο σχολείο και τη σχολική βία.
-Κοινές παρεμβάσεις στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, στην Περιφερειακή Δ/νση Φθιώτιδας και στους Δήμους για την προώθηση των προτάσεων και την εξεύρεση λύσεων.
-Συντονισμός και κοινές κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα της εκπαίδευσης.
Ελπίζουμε , αυτή  η καταγραφή  θα σας  βοηθήσει,   ώστε στη  νέα  μας συνάντηση ( 20.5.13 ) να καταλήξουμε σε ένα κοινό  πλαίσιο με σαφή προσανατολισμό και συντονισμένες κοινές παρεμβάσεις.