Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Ενημερωτικό συνάντησης Απριλίου της «Συντονιστικής Ομάδας Νηπιαγωγών» του ΣΕΠΕ Φθ/δας


ΛΑΜΙΑ 2 – 04 - 2013
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΣΕΠΕ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:                                                         
ΣΕΠΕ Φθ/δας                                         
Πλ.Διάκου 1                                              
35100-ΛΑΜΙΑ

 

 

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό συνάντησης Απριλίου της «Συντονιστικής Ομάδας Νηπιαγωγών» του ΣΕΠΕ Φθ/δας

 

    Στη Λαμία, την Τρίτη 2-4-2013, ώρα 18:30μ.μ. και στο 7ο Δ.Σ. Λαμίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση για το μήνα Απρίλιο, της «Συντονιστικής Ομάδας Νηπιαγωγών» του ΣΕΠΕ Φθ/δας.

    Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι κ.κ.:

ü   Βαγγελός Στέφανος, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΠΕ Φθ/δας

ü   Γκορτσαλής Χρήστος, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΠΕ Φθ/δας

ü   Λιάκος Παναγιώτης, Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΠΕ Φθ/δας

    Τα θέματα προς συζήτηση αναφέρονται ως ακολούθως:

 

    ΘΕΜΑ 1ο  :

 

·         Ενημέρωση από το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ Φθ/δας για τις ενέργειες ή και την εξέλιξη θεμάτων που αφορούν:

ü      Παρουσία εκπροσώπου κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών στις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων.

ü Αναπλήρωση Νηπιαγωγών σε πάσης φύσεως άδειες

ü      Οργανικότητα Νηπιαγωγείων-Προγραμματισμός Νέου σχολικού έτους

ü    Υποβολή Ερωτημάτων

 

 

    ΘΕΜΑ 2ο  :

 

ü   Ανασυγκρότηση των τακτικών ή και αναπληρωματικών μελών της «Συντονιστικής Ομάδας Νηπιαγωγών»

ü    Κατανομή αρμοδιοτήτων

 

 

 

    ΘΕΜΑ 3Ο :

ü             Ενημέρωση σχετικά με την Πολιτιστική Ομάδα του ΣΕΠΕ Φθ/δας

 

    Μετά από διαλογική συζήτηση, που διεξήχθη εκτενώς για καθένα από τα προαναφερθέντα θέματα, αποφασίσαμε ομόφωνα τα ακόλουθα:

 

 

    ΘΕΜΑ 1ο :

 

ü      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΠΕ Φθ/δας, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ειδικός Γραμματέας, καθώς επίσης και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., συνήλθαν σε προγραμματισμένη συνάντηση αρχικά με τον Δ/ντή Εκπ/σης και στη συνέχεια με τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης, προκειμένου και για θέματα που αφορούν την Προσχολική Αγωγή, για την εξέλιξη των οποίων πραγματοποιήθηκε σχετική ενημέρωση ως ακολούθως:

ü      Αναφορικά με την αναπλήρωση πάσης φύσεως αδειών:

1.    στην περίπτωση προγραμματισμένων αδειών, μετά από έγγραφη ενημέρωση της Προϊσταμένης του Νηπ/γείου και εν συνεχεία έγγραφη εντολή του Δ/ντή Εκπ/σης, θα αναστέλλεται η λειτουργία του κλασσικού ή του ολοήμερου τμήματος.

2.    στην περίπτωση έκτακτης απουσίας-άδειας της εκπ/κού, ο Δ/ντής Εκπ/σης πρότεινε να ενημερώνεται ο ίδιος εγγράφως αυθημερών και στη συνέχεια εγγράφως να ενημερώνεται η Προϊσταμένη του Νηπ/γείου για τον τρόπο και τη διαδικασία διαχείρισης της έκτακτης άδειας. Για το συγκεκριμένο ζήτημα εκφράστηκαν έντονες αντιρρήσεις, καθώς μία τέτοια αντιμετώπιση δεν είναι πρακτικά λειτουργική. Για το ίδιο ζήτημα ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης ανέφερε ότι θα υπάρξει σχετική επικοινωνία με τον Δ/ντή Εκπ/σης και θα ενημερωθούμε ανάλογα. Το Δ.Σ. έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο στη Δ/νση Π.Ε. Ν. Φθ/δας, προκειμένου για τον έγκαιρο προγραμματισμό και την ενημέρωση εκ μέρους του Δ/ντή Εκπ/σης, μέσω εγκυκλίου, των σχολικών μονάδων προσχολικής αγωγής αναφορικά με τη διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος.

ü   Αναφορικά με την οργανικότητα των Νηπ/γείων, τόσο ο Περιφερειακός Δ/ντής όσο και ο Δ/ντής Εκπ/σης ανέφεραν ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση για αύξηση ή μείωση της οργανικότητας των Νηπ/γείων.

ü   Σχετικά με τον προγραμματισμό του νέου σχολ. έτους αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

1.      Ο προγραμματισμός του νέου σχολικού έτους θα πραγματοποιηθεί αυστηρά με βάση τα στοιχεία των εγγραφών του μηνός Ιουνίου. Επίσης, παρά την πρόταση για ελαστική εφαρμογή κατά περίπτωση εγγραφών κατά το μήνα Σεπτέμβριο ειδικών περιπτώσεων (μετεγγραφές, μη ενημέρωση των γονέων, κ.λ.π.) και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία ολοήμερων τμημάτων με οριακό αριθμό παιδιών, τόσο ο Δ/ντής εκπ/σης όσο και ο Περιφερειακός Δ/ντής δεν άφησαν να εννοηθεί ότι υπάρχουν πλέον τέτοια περιθώρια.

2.      Επιπλέον, προκειμένου για την αντιμετώπιση μη ενημέρωσης των γονέων, πρότειναν οι Προϊσταμένες των νηπ/γείων να προβούν σε συναντήσεις γονέων, να υπάρξει έγκαιρη επικοινωνία με τους Δήμους για τον αριθμό και τα στοιχεία των προνηπίων και νηπίων, τα οποία πρόκειται να φοιτήσουν τη νέα σχολική χρονιά και συνεχής ενημέρωση στη Δ/νση Π.Ε. για τον αριθμό των εγγραφών κατά την περίοδο του Ιουνίου.

3.      Επίσης, προκειμένου για την πρόσληψη αναπληρωτών αναφέρθηκε ότι ο αριθμός είναι αρκετά περιορισμένος ανά Δ/νση Π.Ε. και ως εναλλακτική λύση προτάθηκε η λειτουργία της πρωινής ζώνης σε ολοήμερα νηπιαγωγεία (07:00-08:00π.μ.), με την οποία εξασφαλίζεται πίστωση για την πρόσληψη μίας επιπλέον νηπιαγωγού.

 

 

 

    ΘΕΜΑ 2ο :

 

ü        Δεν συζητήθηκε λόγω μη παρουσίας νέων προσώπων συναδέλφων Νηπιαγωγών.

ü        Ορίζεται ως θέμα για την συνάντηση μηνός Μαΐου 2013.

 

 

    ΘΕΜΑ 3ο :

 

ü        Η συμμετοχή στην «Πολιτιστική Ομάδα» του ΣΕΠΕ Φθ/δας είναι ελεύθερη. Πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις και υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής μελών καθ’όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους.

 

 

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΩΝ

 

                                                                ΤΟΥ ΣΕΠΕ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου