Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

Ενημερωτικό 4


Αριθμ. Πρωτ: 17

Λαμία, 17/4/2015

Ενημερωτικό  4

ΠΡΟΣ

Τα μέλη μας

 

Θέμα 1ο : Ανασυγκρότηση Δ.Σ. του Συλλόγου
    Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  μας , μετά  την  παραίτηση  του  μέλους  Ανδρεόπουλου Γεώργιου , για λόγους υγείας, καθώς  και  τις παραιτήσεις των  αναπληρωματικών  Μελισσάρη Θεόφιλου και  Ζησοπούλου Ευαγγελίας (ΔΑΚΕ), ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως  εξής :

Πρόεδρος :
            Βαγγελός              Στέφανος            
Αντιπρόεδρος:
            Τσάπαλης            Γεώργιος     
Γεν. Γραμματέας:
            Κάιλας                  Κωνσταντίνος      
Ειδ. Γραμματέας:
            Λιάκος                  Παναγιώτης       
Ταμίας :               
            Μπακολουκά      Αθανασία (Σούλα)              
Μέλη   :             
            Βουρβουλάκη     Μαριαντίνα

            Γκορτσαλής         Χρήστος            

            Ζούνη                   Ευαγγελία           
            Ρούσκας              Παναγιώτης
  Για  την  επικοινωνία  σας  για  κάθε  θέμα , παραθέτουμε  τηλέφωνα  και  mail των  μελών  του Δ.Σ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Τηλέφωνο
mail
Βαγγελός Στέφανος
6977621328
Τσάπαλης Γεώργιος
6934604050
Κάιλας Κων/νος
6978504892
Λιάκος Παναγιώτης
6957219600
Μπακολουκά Αθανασία
6979983601
Βουρβουλάκη     Μαρεντίνα
6979008332
Γκορτσαλής Χρήστος
6982179386
Ζούνη Ευαγγελία
6976446442
ezouni@teilam.gr
Ρούσκας Παναγιώτης
6977572622

Θέμα 2ο : Ενημέρωση για την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 16.3.15
Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της 2.4.15 σας αποστέλλουμε απόσπασμα των πρακτικών της προηγούμενης έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 16.3.15.
Απόσπασμα πρακτικού
Σήμερα Δευτέρα 16.3.15 και ώρα 8.00 μ.μ. , στο γραφείο του συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στην οποία κλήθηκαν όλα τα μέλη του όπως προβλέπει το Καταστατικό.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επτά (7) μέλη του Δ.Σ. Απόντες ήταν οι συνάδελφοι Χρήστος Γκορτσαλής και Γιώργος Ανδρεόπουλος.
Μεταξύ των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν:
Α. Πρόταση της ΔΟΕ για διοργάνωση ημερίδας στη Λαμία με θέμα: «Σχολείο Παιδαγωγικής Ελευθερίας & Δημοκρατίας. Αξιολόγηση – αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου.   Πειθαρχικά. Οι θέσεις του Κλάδου».
Ο πρόεδρος του συλλόγου Στέφανος Βαγγελός ενημέρωσε , ότι δέχθηκε τηλεφωνική πρόταση από το μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΕ κ. Νίκο Φασφαλή για διοργάνωση  ημερίδας της ΔΟΕ στη Λαμία , στις 30.3.15 , με το ίδιο  πλαίσιο –πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε και σε άλλες πόλεις. Για το λόγο αυτό συγκάλεσε έκτακτο Δ.Σ. ώστε να συζητηθεί το θέμα και να υπάρξει συλλογική απόφαση.
Μετά  την τοποθέτηση – επιχειρηματολογία όλων των παρόντων μελών του Δ.Σ. ακολούθησε ψηφοφορία για την αποδοχή της πρότασης της ΔΟΕ.  Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν : ΝΑΙ  3 (Τσάπαλης , Ζούνη, Ρούσκας), ΟΧΙ 4 ( Βαγγελός, Κάιλας, Μπακολουκά, Λιάκος).  Σύμφωνα  με τις προβλεπόμενες -από το Καταστατικό- δημοκρατικές διαδικασίες η πρόταση δεν έγινε δεκτή με σχετική πλειοψηφία.  
Β. Πρόταση της ΔΟΕ για  Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Πρόταση της ΔΟΕ για  «πραγματοποίηση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων στο διάστημα από 20 Μαρτίου μέχρι και 1 Απριλίου 2015, όπου οι συνάδελφοι, εκτιμώντας όλα τα δεδομένα, θα αποφασίσουν για την παραπέρα πορεία του Κλάδου και τα αγωνιστικά βήματα που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν».
Μετά  από συζήτηση και επιχειρηματολογία όλων των παρόντων μελών του Δ.Σ. ακολούθησε ψηφοφορία για την αποδοχή της πρότασης της ΔΟΕ.  Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν : ΝΑΙ 2 (Λιάκος , Βαγγελός) , ΟΧΙ 5 ( Τσάπαλης, Ζούνη, Κάιλας, Μπακολουκά, Ρούσκας). Σύμφωνα  με τις προβλεπόμενες -από το Καταστατικό- δημοκρατικές διαδικασίες η πρόταση δεν έγινε δεκτή με σχετική πλειοψηφία.
Θέμα  3ο : Αιμοδοσία και Τακτική Γενική Συνέλευση
Για  τον  προγραμματισμό  των  σχολικών  μονάδων  σας  ενημερώνουμε  για  δυο  ημερομηνίες  με  δράσεις  του  Συλλόγου  μας.
Η  αιμοδοσία  των  μελών  του  Συλλόγου  μας  σε  συνεργασία  με  το  Γ.Ν. Λαμίας  έχει  προγραμματιστεί  για  την  Πέμπτη  30  Απριλίου.
Η  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  και  οι  εκλογές  αντιπροσώπων  για  την  ΔΟΕ  έχει  προγραμματιστεί  για  την  Τετάρτη  27  Μαΐου. Για  την  ημέρα  αυτή  έχει  εξασφαλιστεί  άδεια  απουσίας  από  τις  σχολικές  μονάδες  για  τους  συναδέλφους  που  θα  συμμετάσχουν.
Και  για  τα  δυο  θα  ακολουθήσουν  αναλυτικές  ανακοινώσεις.
Θέμα  4ο : Θέση  Δ.Σ.  για  μετατάξεις  συναδέλφων.
    Στην  τακτική  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  στις 2.4.2015  συζητήθηκε  το θέμα  των  μετατάξεων – τοποθετήσεων  συναδέλφων  μπροστά  σε  πιθανό  άνοιγμα  του  θέματος  από  το  Υπουργείο.
   Με  ομόφωνη  απόφαση  οι  θέσεις  μας , που έχουμε  διατυπώσει  και  στο  παρελθόν,  αναλυτικά  είναι  οι  εξής: 
1.                  Να δοθεί η δυνατότητα να γυρίσουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε όσους συναδέλφους πήραν μετάταξη (σε εκπαιδευτικές ή διοικητικές θέσεις) και το επιθυμούν.
2.                  Ενιαία μοριοδότηση (ανά μεταθετική περιοχή) όσων (μεταταγμένων) επιθυμούν να μείνουν στην ΠΕ και όσων υπέβαλλαν αίτηση μετάθεσης το 2013 και το 2014. Να συμπεριληφθούν και όσοι έκαναν αίτηση μετάταξης το 2013, αλλά αυτή απορρίφθηκε. Έλεγχος μορίων και σύνταξη πινάκων (ανά μεταθετική περιοχή) με βάση τα μόριά τους. Στις περιπτώσεις που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι υπάρχουν μεταταγμένοι που έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία να ακυρωθεί αυτόματα η μετάταξη.
3.                  Μετά τον έλεγχο των μορίων τους και τη σύσταση ενιαίων πινάκων να δοθεί οργανική στους μεταταγμένους  για τις μη προϋπάρχουσες ειδικότητες στην ΠΕ (ΠΕ05 Γαλλικών, ΠΕ07 Γερμανικών, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής και ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών).
4.                  Για τις προϋπάρχουσες στην ΠΕ ειδικότητες (ΠΕ06 Αγγλικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16 Μουσικής) να πάρουν μετάθεση αναδρομικά και όσοι συνάδελφοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είχαν κάνει αίτηση το 2013 και το 2014 και είχαν περισσότερα μόρια από το τελευταίο συνάδελφο που πήρε μετάταξη (πάντα για την ίδια μεταθετική περιοχή). Η τοποθέτηση στις οργανικές για τις προϋπάρχουσες ειδικότητες (μεταταγμένοι και αναδρομικής μετάθεσης) να γίνει με βάση τα μόρια. Όσοι επιθυμούν, να διατεθούν και στο οικείο ΠΥΣΔΕ της περιοχής (π.χ. από το ΠΥΣΠΕ Πειραιά, στο ΠΥΣΔΕ Πειραιά).
5.                  Επαναφορά του ωραρίου των εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια και ταυτόχρονα εξίσωση του ωραρίου της Πρωτοβάθμιας με το ωράριο της Δευτεροβάθμιας. Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στους 15 το πολύ για νηπιαγωγεία - Α, Β δημοτικού και στους 20 για υπόλοιπες τάξεις δημοτικού και γυμνάσια – λύκεια. Να επανιδρυθούν τα σχολεία που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν.
6.                  Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί για την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών. Δημιουργία για όλα τα κενά οργανικών θέσεων, κανένας εκπαιδευτικός χωρίς οργανική θέση. Μονιμοποίηση των αναπληρωτών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
7.                  Να καταργηθεί όλο το πλαίσιο της κινητικότητας και κάθε έννοια ελαστικοποίησης στην εργασία των εκπαιδευτικών. Κατάργηση του Π.Δ. 48/28-2-2014 για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Θέμα  5ο : Συνέλευση αντιπροσώπων Νομαρχιακού Τμήματος Φθιώτ. της  ΑΔΕΔΥ.
Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 25 Απριλίου και ώρα 09.00π.μ., στο Εργατικό Κέντρο ( Πλ. Διάκου) θα πραγματοποιηθεί Ιδρυτική Συστατική Συνέλευση Αντιπροσώπων Νομαρχιακού Τμήματος  ΑΔΕΔΥ Φθιώτιδας.
Θέμα 6ο : Συναντήσεις Δ.Σ. με αντιδημάρχους παιδείας Δήμων του νομού μας
Σας  ενημερώνουμε  ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου  μας έχει  ξεκινήσει  συναντήσεις με  αντιδημάρχους παιδείας του νομού  μας  προκειμένου  να  θέσει  προβλήματα  των  σχολικών  μονάδων.
Στην συνάντηση με τον Δήμο Λαμίας  θέσαμε  το θέμα της  επιχορήγησης για τα λειτουργικά έξοδα , το θέμα της ΣΑΤΑ , της λειτουργίας της επιτροπής παιδείας και διάφορα θέματα υλικοτεχνικής υποδομής.
Παρακαλούμε  όσοι συνάδελφοι θεωρούν ότι πρέπει να θέσουμε οποιοδήποτε θέμα στον αντίστοιχο Δήμο της σχολικής μονάδας να μας ενημερώσουν.

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ. Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ                                         ΚΑΙΛΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου