Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:
Τσάπαλης     Γεώργιος
6934604050
Αντιπρόεδρος:
Γκορτσαλής Χρήστος
6948119945
Γεν.Γραμματέας:
Κάιλας     Κωνσταντίνος
6978504892
Ειδ. Γραμματέας:
Λιάκος      Παναγιώτης
6957219600
Ταμίας:               
Νέλλας      Κωνσταντίνος
6987114425
Μέλη   :             
Βαγγελός   Στέφανος
6977621328

Γεωργαντζάς Κων/νος
6973984173

Κατσαρός  Χρήστος
6970768870

Ρούσκας   Παναγιώτης
6977572622Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου