Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών - Αθανάσιος Ι. ΜιχελήςΑθανάσιος Ι. Μιχελής

Αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών
Ιστορική καταγραφή από το μεσοπόλεμο έως τις μέρες μας

Περιεχόμενο του βιβλίου

Το κύριο αντικείμενο που διερευνά το βιβλίο είναι η αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών κατά τη χρονική διάρκεια μιας μακράς περιόδου και συγκεκριμένα από την εποχή του μεσοπολέμου έως σήμερα.
Το αρχικό ερώτημα είναι το γιατί τέθηκε ως αίτημα, διεκδικήθηκε και τελικά επιτεύχθηκε, η κατάργηση της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης.
Η αιτιολόγηση ότι τότε οι εκπαιδευτικοί πρόβαλλαν τα ιδιαίτερα αρνητικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης (πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, καταγραφή και έλεγχος της πολιτικής τους δράσης και ανάλογη εξέλιξη τους) τέθηκε υπό διερεύνηση από το αρχειακό υλικό που διαθέτουμε. Από τη μελέτη εκατοντάδων εκθέσεων αξιολόγησης διαπιστώθηκε ότι, κάθε εποχή, υπήρξε σ΄ αυτές πλήρης αναφορά στα πολιτικά φρονήματα, στην πολιτική και κοινωνική δράση των εκπαιδευτικών. Η καταγραφή αυτή εντάθηκε ιδιαίτερα την μετεμφυλιακή εποχή. Όλα τα παραπάνω καταγράφονται επακριβώς στο βιβλίο.
Η όλη διάρθρωση του βιβλίου είναι η εξής:
Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε πέντε κεφάλαια, αντίστοιχα των ιστορικών περιόδων: Μεσοπόλεμος (1918-1940), Πόλεμος-κατοχή-εμφύλιος (1940-1949), Μετεμφυλιακή περίοδος (1950-1967), Δικτατορία (1967-1974), Μεταπολίτευση (1974 - σήμερα). Στην αρχή κάθε κεφαλαίου αναφέρονται τα ιστορικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά δεδομένα της εποχής. Ακολουθεί η αξιολόγηση με πιστή αντιγραφή δεκάδων εκθέσεων ή τμημάτων αυτών με παράλληλο σχολιασμό των δεδομένων τους. Επίσης αντιγράφονται (από το αρχειακό υλικό) και παρουσιάζονται σημαντικά έγγραφα εποχής που “κοσμούσαν” τους υπηρεσιακούς φακέλους των εκπαιδευτικών, όπως πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, δηλώσεις νομιμοφροσύνης, έγγραφα Αστυνομικών Τμημάτων Ασφαλείας και άλλα.
Από τα παραπάνω δεδομένα, που καταγράφηκαν και παρουσιάζονται, αβίαστα προκύπτει ότι οι αιτιάσεις των εκπαιδευτικών για την κατάργησή της ήταν βάσιμες.
Το βιβλίο αποτελείται από 290 σελίδες.   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΥΣΠΕ - ΜΕΡΟΣ 2οΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ  ΠΥΣΠΕ                               ΜΕΡΟΣ   2ο
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ
Θέσεις και Δεσμεύσεις
                   Συμφωνία με Όλους σας για τη στάση μας στα Υ.Σ.
1.     Η συμμετοχή του Αιρετού μας στα Υ.Σ. θα έχει διάρκεια μιας μόνο θητείας.
2.      Είναι αυτονόητο για μας ότι ο αιρετός μας θα κάνει στο ακέραιο το διδακτικό ωράριο που του αντιστοιχεί από το νόμο.
3.     Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια δεν αποτελούν για μας «κονκλάβιο» και θέσφατο αποφάσεων. Το τι συζητιέται εκεί, το τι αποφασίζεται και από ποιους , θα δημοσιοποιείται σε όλους τους συλλόγους, σε όλους τους/ τις συνάδελφους. Για το σκοπό αυτό ο/ η αιρετός μας με τακτικό δελτίο ενημέρωσης, αλλά και έκτακτες ανακοινώσεις, όταν  απαιτείται, θα ενημερώνει για όλα τα τεκταινόμενα στο ΠΥΣΠΕ.              
4.      Με τη συμμετοχή μας εκεί έχουμε στόχο την αποκάλυψη κάθε πτυχής της λειτουργίας τους, την απόκρουση, αποτροπή και το μπλοκάρισμα κάθε αντεργατικής, αντιεκπαιδευτικής προσπάθειας της διοίκησης . Δεν είμαστε απόλυτοι, ούτε τα γνωρίζουμε όλα. Γνωρίζουμε όμως, ότι το πεδίο αντιπαράθεσης είναι εχθρικό. Το ΠΥΣΠΕ δυστυχώς είναι αναπόσπαστο τμήμα του κρατικού μηχανισμού, κομμάτι εφαρμογής και εμβάθυνσης κάθε αντιεκπαιδευτικής κυβερνητικής πολιτικής.
5.     Υπερασπιζόμαστε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των εκπαιδευτικών και όχι το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία αυτών των οργάνων. Νόμιμα είναι τα δικαιώματα και οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών και όχι οι πολιτικές του υπουργείου και της κυβέρνησης. Γι αυτό ο αιρετός εκφράζει τις θέσεις των συλλόγων – ενημερώνεται από αυτούς σε τακτική βάση, απολογείται στους συλλόγους και τα συλλογικά τους όργανα  (ΓΣ – ΔΣ) και στην ολομέλεια των σχημάτων που τον στήριξαν. Αυτά είναι και τα όργανα που μπορούν να τον ανακαλέσουν αν παραβιάζει αποδεδειγμένα τις αρχές της δράσης μας.
6.     Δε συναινούμε σε καμιά συγχώνευση, κατάργηση σχολείου, σε καμιά κατάργηση των ορίων των σχολείων, σε καμιά σύμπτυξη τμημάτων ή αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Σε κάθε περίπτωση απαιτούμε  πρόσληψη νέου εκπαιδευτικού.
Υπερασπιζόμαστε και διεκδικούμε το ενιαίο 12 χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο, τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή  για όλους, απαιτούμε θεσμικό πλαίσιο προστασίας του ωραρίου των νηπιαγωγών,  χωρίς ταξικούς ή άλλους αξιολογικούς φραγμούς.                     
7.     Δεν αποδεχόμαστε την ανάθεση υπερωριών – πολύ περισσότερο την ανάθεση      υποχρεωτικών υπερωριών- την παραβίαση του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου κάθε συναδέλφου που διδάσκει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την προσχολική αγωγή, τις πολλαπλές μετακινήσεις από σχολείο σε σχολείο, ειδικά των συναδέλφων ειδικοτήτων.          
8.     Απαιτούμε για κάθε κενό την πρόσληψη μόνιμου  εκπαιδευτικού.
9.     Στη διαδικασία  πειθαρχικού ελέγχου, την εφαρμογή του αντιδραστικού ΔΥΚ, τις ΕΔΕ,   υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά, συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα  των εκπαιδευτικών. Όλα στο φως , αυτό θα είναι η πολιτική μας πρακτική, μετρήσιμα, αντικειμενικά  κριτήρια για όλους και όλες τις περιπτώσεις, δίπλα σε κάθε συνάδελφο / ισσα για τη  διεκδίκηση κάθε δίκαιου αιτήματος για την  αποκατάσταση κάθε αδικίας.
10.                        Στη διαδικασία τοποθέτησης των συναδέλφων από μετάθεση ή απόσπαση απαιτούμε:                                                                                                                                  α) τη δημοσιοποίηση όλων των κενών θέσεων χωρίς καμιά εξαίρεση                 β) τη δημοσιοποίηση όλων των μορίων των υπό τοποθέτηση εκπαιδευτικών γ) τη δημοσιοποίηση της σειράς προτίμησης – δήλωσης τοποθέτησης καθώς και όποιων πρόσθετων λόγων επικαλείται ( π.χ.  συνυπηρέτηση, λόγοι υγείας, συνδικαλιστικοί λόγοι κ.λπ.)                                                                                               δ) τον πίνακα τελικής τοποθέτησης                                                                                                                  Η ίδια διαδικασία δημοσιοποίησης των κενών, και τοποθέτησης ανάλογα των μορίων και των προτιμήσεων απαιτούμε και διεκδικούμε να γίνεται και για τους αναπληρωτές συναδέλφους, και για κάθε άλλη περίπτωση συναδέλφου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Επιδιώκουμε  να  μην  υπάρχουν  «υπεράριθμοι»  την  ίδια  στιγμή  που  υπάρχουν  εκατοντάδες  λειτουργικά  κενά.
 Σε κάθε περίπτωση , αν δεν το κάνει η υπηρεσία , δημοσιοποιούμε εμείς αυτά τα στοιχεία.   
11.                        Στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης τονίζουμε και προβάλλουμε εξαρχής την αντίθεσή μας με το ρόλο και το περιεχόμενο αυτών των θεσμών, ρόλος που γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνος με τα « νέα καθήκοντα» που ετοιμάζει η κυβέρνηση για αυτά τα στελέχη.
Αρνούμαστε τη διαδικασία του «μέντορα» της εισαγωγικής αξιολόγησης για τη μονιμοποίηση των νέων εκπαιδευτικών και μπλοκάρουμε με συλλογικό τρόπο κάθε προσπάθεια εφαρμογής τους.
 Ταυτόχρονα προβάλλουμε και υπερασπιζόμαστε με τη στάση μας τη συνολική μας άρνηση για τη διαδικασία της αξιολόγησης αρνούμενοι να συμμετάσχουμε σε αυτή. Παραβρισκόμαστε στην όλη διαδικασία επιλογής στελεχών ελέγχοντας την κατάσταση και την ίδια τη διαδικασία και δεν αξιολογούμε  τον υποψήφιο.
 Αποκαλύπτουμε – καταγγέλλουμε οποιαδήποτε περίπτωση ευνοιοκρατίας ή απόπειρας αποκλεισμού που έχει τα στοιχεία της πολιτικής ή συνδικαλιστικής δίωξης.
Στις 5 Νοέμβρη συμμετέχουμε ΟΛΟΙ ενεργά με την ψήφο μας για να εκλέξουμε τους αιρετούς, τους θεσμικούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια.
  • Ζητάμε την ψήφο σας για να  υπάρχει η δική σας φωνή και  ο δικός σας έλεγχος και όχι ο εναγκαλισμός με τις εκάστοτε Διοικήσεις
  • Για το ΠΥΣΠΕ στηρίζουμε τους υποψήφιους  της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
  • Για το ΑΠΥΣΠΕ τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
  • Για το ΚΥΣΠΕ την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ και την ΕΡΠ (Ενωτική Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία) , στα ψηφοδέλτια των οποίων συμμετέχουν επίσης συνάδελφοί μας.
"Οποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά"
"Οταν η Διοίκησις βιάζη, αθετή, καταφρονή τα δίκαια του λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, το να κάμη τότε ο λαός ή κάθε μέρος του λαού επανάστασιν, να αρπάζη τα άρματα και να τιμωρήση τους τυράννους του, είναι (το) πλέον ιερόν από όλα τα δίκαιά του, και το πλέον απαραίτητο από όλα τα χρέη του (...)".
"Χάρτα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων" του   Ρήγα Φεραίου

Οι Υποψήφιοι Αιρετοί της Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπ/κών Ν. Φθιώτιδας
ΒΕΡΓΙΟΓΛΟΥ  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ      ΠΕ19                     ΦΛΩΤΣΙΟΣ   ΛΑΜΠΡΟΣ             ΠΕ70
ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                       ΠΕ70                      ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ        ΠΕ70     
ΜΑΝΙΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        ΠΕ70                      ΥΦΑΝΤΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ                   ΠΕ70
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ             ΠΕ70
Ενότητα – Αλληλεγγύη – Αγώνας – Ανατροπή

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών
ΑγωνιστικήΣυσπείρωσηΕκπαιδευτικών
  το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΗ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Συναδέλφισσα , Συνάδελφε,
στις 5 Νοέμβρη 2014  ζητάμε την ψήφο σου για την εκλογή αιρετού στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Γιατί γνωρίζεις ότι:
·         Δίνουμε αταλάντευτα τη μάχη για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μας.
·         θα κάνουμε ό,τι μπορούμε , ό,τι περνά από το χέρι μας, ενημερώνοντας και  αποκαλύπτοντας αυθαιρεσίες και άδικες αντιεκπαιδευτικές αποφάσεις της Κρατικής Διοίκησης..
·         Δεν έχουμε καμιά δέσμευση απέναντι στη Διοίκηση .
·         Δεν λειτουργούμε ρουσφετολογικά.
·         Δεν γινόμαστε αξιολογητές .
·         Είμαστε η μόνη δύναμη που δεν καλλιεργούμε αυταπάτες για το ρόλο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, η μόνη δύναμη που λέμε ότι χωρίς ισχυρό κίνημα που θα συγκρούεται αποφασιστικά με κάθε αντιδραστική-αντιλαϊκή πολιτική, δεν μπορείς να υπερασπιστείς τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και στο πλαίσιο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Συναδέλφισσα, συνάδελφε,Η κυβέρνηση σχεδιάζει αλλαγές στον τρόπο εκλογής των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Πρόκειται για αντιδραστική εξέλιξη που καταργεί την απλή αναλογική, επιβάλλει το πλειοψηφικό σύστημα και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης να χτυπήσει τους αγώνες και το λαϊκό κίνημα.
Πάρε κι εσύ θέση. Μπες στον Αγώνα. Έλα στο σωματείο σου, πάρε μέρος στη Γενική Συνέλευση, στις μαζικές, συλλογικές διαδικασίες. Δώσε ώθηση στην ανασύνταξη του κινήματος, δυνάμωσε το ΠΑΜΕ.
Στήριξε -Ψήφισε!!!       ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ  ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το ΠΑΜΕ

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ :
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
                                     Αθανασίου Μαρία του Αλεξάνδρου                         ΠΕ60
                                     Αστραπέλλου Ξανθή  του Ιωάννη                            ΠΕ 70
                                      Ευσταθίου Βασίλειος του Γεωργίου                       ΠΕ 70
                                    Ζηζάκη Σοφία του Κωνσταντίνου                            ΠΕ 06
                                    Καραγεώργος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου          ΠΕ 70
                                    Ντάτη Αθανασία του Αλεξάνδρου                             ΠΕ 60
                                    Πάντζιου Κωνσταντία του Βασιλείου                       ΠΕ 70
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΠΕ   ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ
                                    Αστραπέλλου Ξανθή   του  Ιωάννη                            ΠΕ70
                                    Καραγεώργος Αθανάσιος   του Κωνσταντίνου         ΠΕ70
                                    Πάντζιου Κωνσταντία   του Βασιλείου                      ΠΕ60
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ
                               Αστραπέλλου Ξανθή       του  Ιωάννη            ΠΕ70                                           
                             Λιάκος Παναγιώτης     του  Χρήστου              ΠΕ70

Ένα δρόμο έχουμε -μια επιλογή
Κίνημα ανασύνταξης για την ανατροπή!