Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΌ 1/10/2010 Ως 31/10/2011

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΌ 1/10/2010 Ως 31/10/2011
     
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ M.K ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΠΙΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔ.ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΔ ΕΞΩΔ. ΚΙΝ. ΑΠΟΔ ΟΙΚ ΠΑΡ ΕΠΙΔΟΜΑ  ΔΙΔ/ΚΗΣ ΠΡΟΕΤ. ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ  2010
1 0 0 16 1.064,00 0 0 355,91 100,00 0,00 105,00  
ΜΕΙΩΣΗ 12% ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ   0 0 313,20     92,40  
ΜΗΝΙΑΙΑ   ΔΙΑΦΟΡΑ   0,00 0,00 42,71     12,60 55,31
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ 1/1/2010 Ως 31/5/2010     5 ΜΗΝΕΣ 276,55
2       1.064,00 0 0 355,91 100,00 0,00 105,00  
ΜΕΙΩΣΗ 8% ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ   0 0 288,14     85,01  
ΜΗΝΙΑΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΑ   0,00 0,00 67,77     19,99 87,76
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ 1/6/2010 Ως 31/12 /2010    7 ΜΗΝΕΣ 614,32
3 ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ =ΒΜ/2 532,00              
 Δ.ΠΑΣΧΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ 30% 2010     372,4              
  ΔΙΑΦΟΡΑ 159,60             159,60
4 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ=ΒΜ/2     532,00              
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 2010     250,00              
ΔΙΑΦΟΡΑ 282,00             282,00
5 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤ.=ΒΜ 1064,00              
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤ. 2010 500,00              
ΔΙΑΦΟΡΑ 564,00             564,00
ΑΠΩΛΕΙΕΣ  2011
1       1.064,00 0 0 355,91 100,00 0,00 105,00  
ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ   0 0 288,14     85,01  
ΜΗΝΙΑΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΑ   0,00 0,00 67,77     19,99 87,76
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ 1/1/2011 Ως 30/6/2011     6 ΜΗΝΕΣ 526,56
2       1.064,00 0 0 355,91 100,00 0,00 105,00  
ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΡΟΥΑΠΟΔ   0 0   50,00      
ΜΗΝΙΑΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΑ   0,00 0,00   50,00     50,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ 1/7/2011 Ως 31/10/2011     4 ΜΗΝΕΣ 200,00
3 ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ =ΒΜ/2 532,00              
 Δ.ΠΑΣΧΑ 2011     250,00              
  ΔΙΑΦΟΡΑ 282,00             282,00
4 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ=ΒΜ/2     532,00              
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 2011     250,00              
ΔΙΑΦΟΡΑ 282,00             282,00
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΑΠΩΛΕΙΩΝ  3187,03
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗ  0 ΌΧΙ
  ΕΠΙΛΟΓΗ  1 ΠΡ/ΝΟΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟΥ
  ΕΠΙΛΟΓΗ  2 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΕΠΙΛΟΓΗ  3 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΠΙΔ.ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓ ΕΠΙΛΟΓΗ  0 ΌΧΙ
    ΕΠΙΛΟΓΗ  1 ΕΠ.ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ
ΜΚ ν.3025/03 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΌ 18  ΕΩΣ 1

Δικαστική Διεκδίκηση απωλειών από περικοπή επιδομάτων.


 

 

 

Λαμία, 26 .3. 2013

               Αρ. πρωτ.54

 

ΠΡΟΣ

 Μέλη μας
 
 
 
 
 
 

        Θέμα :  Δικαστική Διεκδίκηση απωλειών από περικοπή επιδομάτων.

 

              Το Δ.Σ του Συλλόγου μετά από  ομόφωνη απόφαση του οργανώνει   διαδικασία δικαστικής διεκδίκησης των απωλειών μας από την περικοπή των επιδομάτων πριν την έναρξη εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου .Η διεκδίκηση δεν είναι συλλογική αλλά αφορά τον καθένα προσωπικά .Για τον ακριβή υπολογισμό της απώλειας του καθενός, σας επισυνάπτουμε πίνακα excel  στον οποίο συμπληρώνοντας το Μ.Κ και την θέση ευθύνης γίνεται ο υπολογισμός .

             Η δικαστική διεκδίκηση θα γίνει σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο του Θέμου Αρκουμάνη  ,σύμφωνα με την ενημέρωση του οποίου υπάρχει η νομολογία και τα δικονομικά επιχειρήματα ώστε η έκβαση να είναι επιτυχής .

           Το κόστος της αγωγής είναι 50 ευρώ κατά άτομο  για την εκπροσώπηση σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Σε περίπτωση ήττας πρωτόδικα οι συνάδελφοι που αποφασίσουν να  εφεσιβάλλουν την απόφαση θα πρέπει να καταβάλλουν  το νόμιμο παράβολο (Σημερινό κόστος 150 ευρώ). Σε περίπτωση δικαίωσης πρωτόδικα και το δημόσιο εφεσιβάλλει την απόφαση δεν υπάρχει κανένα κόστος για τους συναδέλφους. Σε  περίπτωση τελικής δικαίωσης προβλέπεται αποζημίωση του Δικηγορικού γραφείου με ποσοστό 7% επί της ακαθάριστης εκδικασθείσας αποζημίωσης .

           Οι συνάδελφοι που θέλουν να συμμετέχουν, πρέπει μέχρι την Πέμπτη 4-4-2013 να προσέλθουν στα γραφεία του Συλλόγου ,προσκομίζοντας τα στοιχεία τους (ΕΠΩΝΥΜΟ ,ΟΝΟΜΑ,ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ,ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ,ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,Μ.Κ ΤΗΝ 1-1-2010) ,να υπογράψουν το ιδιωτικό εργολαβικό αναθέσεως δίκης και εκχωρήσεως απαιτήσεως και να καταβάλλουν την αμοιβή του δικηγορικού γραφείου 50 ευρώ.

 

                                                            Για το Δ.Σ.

 

        Ο Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

   Βαγγελός Στέφανος                           Γκορτσαλής Χρήστος